Kas koronaviirusega nakatunud inimene saab viirust edasi anda enne inkubatsiooniperioodi ja selle ajal?


Vastus 1:

Inkubatsiooniperiood võib anda teavet mitmete oluliste rahvatervisega seotud tegevuste kohta nakkushaiguste korral, sealhulgas aktiivne seire, seire, kontroll ja modelleerimine. Aktiivne jälgimine eeldab, et potentsiaalselt kokkupuutuvad isikud pöörduvad iga päev oma tervisliku seisundi teatamiseks kohalike tervishoiuasutustega.

SARS-CoV-2 nakkuste kadumise riski piiramiseks vajaliku aktiivse monitooringu pikkuse mõistmine

on vajalik terviseosakondade piiratud ressursside tõhusaks kasutamiseks. Selles artiklis pakume hinnanguid COVID-19 inkubatsiooniperioodi ja erinevate aktiivse jälgimisstsenaariumi korral vahelejäänud sümptomaatiliste nakkuste arvu kohta.

COVID-19 inkubatsiooniperiood avalikult teatatud kinnitatud juhtumitest